Опашка

След като втория учебен семестър започна официално се наложи да си платим и таксата. Аз обаче, както винаги бях забравила докато не дойде последния срок, […]