Тази седмица започнаха да приемат документи за стипендиите и наградите, които отпуска Европейския съюз на българските студенти. Въпреки, че срока за online кандидатстване в системата е до 15 януари, за подаването на документи е до 20 януари, вчера когато исках аз да си подам документите се сблъсках с много чакане по опашки. Първо трябваше да си вземем подписи от ръководителите на курсовия проект, с който кандидатстваме за европейска награда. След това трябваше да си заверим по две уверения с успеха, едното за награда другото за стипендия, както следва с успеха за предходния семестър и с успеха за предходните два семестъра. Пред деканата на нашия факултет беше буквално лудница, докато някой не се появи и каза на всички, че условието да подадеш документи и да кандидатстваш е да нямаш невзети изпити от предишни години. Тогава настана една суматоха и докато имаше чакащи 20 човека, изведнъж останахме само петима. Подадохме успешно всички необходими документи и сега ще бъдем спокойни, че този въпрос  уреден. Много се надявам успеха да ми стигне и да взема стипендия и награда, понеже до сега само веднъж съм се класирала, всеки път не ми достигат една-две стотни и умирам от яд, че не съм изкарала по-висока оценка по някой предмет. Дано този път да успея да взема, защото до момента това е най-високият успех, който съм постигала, за миналата година е 5,77, а за предходния летен семестър е пълен отличен. Много съм горда от този факт, но се надявам да не си остана само с гордостта 🙂

Google+ Comments