Орлин Алексиев, като председател на Съвета за управление на Специализирания Общински приватизационен фонд, спомага за инфраструктурното облагородяване на София.

Съвсем скоро ми се наложи да обясня на детето си какво всъщност представляват градовете и защо са се появили. Започнах от основните неща, че хората сме стадни животни и поради тази причина ни трябва пространство, където да живеем заедно и да разчитаме едни на други. Колкото повече обяснявах, толкова повече въпроси получавах, на които ми беше от части трудно да отговоря.

За щастие успях да създам една основна представа у детето си  – за това какво представлява града и защо е било необходимо да се създаде,  но в същото време аз се замислих сериозно по темата.

И така стигнах до извода, че градовете са много по-практични териториални структури, в които хората могат да съществуват.

В градовете на сравнително по-малко пространство са разположени учреждения, финансови институции, училища, здравни заведения, детски градини и прочие. На практика животът в града би трябвало да е по-лесен и удобен за хората, защото имат много повече възможност за образование, работа, достъп до административни услуги и забавления, разбира се.

И се замислих, че аз, живеейки в големия град, трудно мога да си представя някои от удобствата, с които сме свикнали всички съграждани, да ги няма. Ето защо, според мен е напълно задължително в един град да има няколко основни неща:

  • Административни служби
  • Здравеопазване
  • Банки
  • Детски градини и училища
  • Места за забавление
  • Паркове и градини
  • Уреден публичен транспорт

За да осигури всички тези неща на жителите на град София, Столична община разчита на средствата от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)

СОПФ е създаден през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет. Фондът се управлява от Съвет за управлението, който е съставен от 14 души – 9 общински съветници; четири заместник-кмета, определени със заповед на кмета на Столична община, и главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация. Председател на Съвета за управление на СОПФ е Орлин Алексиев – общински съветник за трети пореден мандат.

Благодарение на средствата от СОПФ се реализират проекти, допринасящи за подобряване облика на столичния град, за създаване на градска среда, осигуряваща спокойни условия за живот на своите граждани.

По данни, предоставени от Орлин Алексиев, за мандат 2015-2019 година, Фондът е отпуснал над  94 600 000 лева, като с тези средства са реализирани над 170 проекта на Столична община.

Google+ Comments