Със средства от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), председател на Съвета за управление на който е Орлин Алексиев, е финансирано видеонаблюдението на град София и по този начин е обезпечена сигурността на голям процент от жителите на града. Столична община непрекъснато усъвършенства системата като за периода 2015-2019г. за това са заделени средства в размер на 5 076 572 лв.

Темата за сигурността в градовете (и не само в тях) е особено популярна през последните години. Особено когато говорим за световни столици като Лондон, Париж и Берлин, които са притегателни дестинации не само за туристите, но и за хора от целия свят, които търсят работа, образование и реализация. Различните култури, етноси и религия често провокират сблъсъци на интереси и ценности. Ето защо законите и нивото на сигурност в едни такива космополитни, мултикултурни центрове трябва да е на ниво.

София може да е далеч от развитието на тези европейски мегаполиси, но е не по-малко застрашена от същите опасности, които дебнат навсякъде по света. Защото хората, в природата си, си приличат, независимо от цвета на кожата и религията, която изповядват. По цялото земно кълбо хората искат нещо, което е собственост на друг и в някои моменти могат да прибягнат към сила, за да го получат.

Разбираемо е, че не може да се зачисли по един служител на реда към всеки един гражданин. Ето защо, Столична община взима пример от развитите си европейски братя и внедрява видеонаблюдение, чиято цел е да повиши сигурността на гражданите.

Изграждането на системата за видеонаблюдение е стартирала преди повече от 10 години  и  днес обхваща над 220 училища и детски заведения, както  и над 130 публични общински площи. Това са   подлези, градски градинки, паркове, паметници, входовете и основните артерии към  столицата и други. То се управлява от  денонощни центрове.  Има изградена информационна връзка  между Оперативния дежурен център и видеонаблюдение (ОДЦВ) на Столична община и Оперативния център за видеонаблюдение на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), като двете системи са съвместими и денонощно свързани.

Вярвам, че това е огромно преимущество за сигурността на гражданите и се радвам, че Орлин Алексиев, като  председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд, помага за съвестното използване на, заделените от Фонда, средства.

Google+ Comments