Какво трябва да има във всеки един град и как помага на София Орлин Алексиев?

Орлин Алексиев, като председател на Съвета за управление на Специализирания Общински приватизационен фонд, спомага за инфраструктурното облагородяване на София. Съвсем скоро ми се наложи да […]