Опит в работатаПоради липсата на всякакъв професионален опит в университета съм решила да започна да ходя по стажове в различни фирми. За голямо съжаление за нас студентите в учебните заведения се набляга изключително много на теоретичните знания по почти всички дисциплини, някои от които навън в реалния живот по време на работа няма изобщо и да ни послужат. Практическите занимания може да се каже, че са мираж за нас, тук се появява и проблема. Завършваме и излизаме на пазара на труда с висше образование, а нямаме опит. Започваме да си търсим работа, което ако трябва да сме откровени в момента е доста трудно, затова всеки се радва на тази работа която има. На малкото места където има свободни позиции за наемане на работа всеки има изискване да имаш някакъв опит в тази професионална посока. Някои искат половин година, други една година, а пък трети се изхвърлят с гръмките две години. Не разбирам каква е тази объркана схема на образованието и къде точно докато четири години съм учила трябва аз да придобия опит, ако не в университета. Всичко това ме предизвика сама да поема инициативата за моята бъдеща работа, като сама си осигуря и си създам възможности за стаж, където макар и малко да получа опит. Съгласна съм да не получавам заплащане, но да ме въведат в реалния свят, където няма теория а само истинска работа.

Google+ Comments